Genus och design

Har du tänkt på att bilder, media, konst och design bär med sig olika budskap om genus? De berättar om hur kvinnor och män är eller bör vara, utan att vi alltid tänker på det. Det är något designers bör vara uppmärksamma på så att de inte omedvetet reproducerar stereotyper när de designar nya produkter eller trycksaker. Oavsett hur medveten man är kan det vara svårt att helt frigöra sig från de mönster och förväntningar som finns i samhället. Därför är det bra för de som arbetar med design och formgivning att kontinuerligt lyfta frågor om genus för att kunna se sig själva och sin roll med andra ögon.

Tomas Gunnarsson är fotograf och blev uppmärksam på hur stereotyper reproduceras när han arbetade för tidningar riktade till män som är intresserade av teknologi och upptäckte att kvinnorna i tidningens bilder objektifierades. I dag föreläser han gärna för fotografer och designstudenter om ämnet. Han ber dem att göra en enkel övning för att uppmärksamma problemet, nämligen att byta kön på personen i annonsen eller trycksaken de arbetar med. Hur ser det ut om man byter ut kvinnan mot en man som också han har huvudet på sned, fotas lite uppifrån och ler försiktigt? Många reagerar på att det ser fel eller rentav löjligt ut. Först då blir de medvetna om att kvinnor och män porträtteras olika och används på olika sätt i till exempel annonser.

Det här gäller inte bara i bilder utan även när det kommer till design av prylar. Tänker sig designern en kvinnlig eller manlig användare av produkten och i såna fall hur påverkas användaren av det vid formgivningen? Har borrmaskinen typiskt manliga attribut och färger och får köksredskapen mjuka former och kvinnligt kodade färger? Tomas Gunnarsson menar att det är bra att designers reflekterar över sådana här frågor i sitt arbete.

Att utbilda sig och arbeta som designer

Drömmer du om att bli designer? Kanske ser du ett fritt och konstnärligt yrke (med hög lön) framför dig? Kanske vet du redan vad du vill jobba med i framtiden eller så lockar produktdesign lika mycket som att få hjälpa ett stort företag med deras profil eller att få starta något eget? Här tänkte vi berätta lite om yrket och vägarna dit.

Egentligen kan man inte säga att designer är “ett” yrke, då det har så många olika inriktningar som till viss del kräver olika slags utbildning. Man kan arbeta konstnärligt eller affärsmässigt, nyskapande eller för att vidareutveckla något. Det kan vara bra att veta vilken inriktning du vill ha innan du börjar leta efter rätt utbildning. Att designa ett datorprogram är förstås inte samma sak som att designa ett hem, även om det finns vissa grundläggande principer alla bör lära sig.

Många akademiska utbildningar är på tre år och leder till en kandidatexamen. Vanligen kan du läsa till två år då du snävar in ännu mer. Du får då en masterexamen. Utbildningar som finns är till exempel inom mode, som grafisk formgivare, inom produktdesign med mera. Det finns också gymnasieprogram som ger en bra grund för vidare studier, till exempel det estetiska programmet eller tekniskt program.

Har du mer pengar än du har tid finns möjligheten att gå en privat skola. Den är inte knuten till ett universitet eller högskola och ger därför inte en examen, men däremot massor av praktisk kunskap – ofta förmedlad av riktigt duktiga lärare och yrkesverksamma.

Lönen varierar kraftigt beroende på vilken inriktning du väljer, hur lång utbildning du har och helt enkelt på vilken arbetsplats du hamnar. Ofta tillämpas dessutom individuell lönesättning. Det skiljer sig också åt beroende på om man arbetar inom privat eller offentlig sektor. Som ett exempel kan en medellön ligga på mellan 28 000 och 36 000 kronor.