Majblommans design

Den första majblomman såldes i Sverige 1907 och har genom åren haft många olika färger och färgkombinationer. Vid firandet av 110-års jubileet 2017 blev blomman för första gången prickig. Under flera års tid har barn föreslagit färg- och designändringar av blomman och nu vid jubileet bestämde man sig för att gå på ett av de förslagen. Det blev 11-åriga Miranda Nilsson från Luleå som fick sitt förslag antaget. Ett konstnärligt designråd valde ut hennes förslag bland många andra.

2017 års majblomma blev röd med svarta prickar. Miranda tänkte på nyckelpigor när hon kom med förslaget. Nyckelpigan står för kärlek och lycka, förklarade hon, och dessutom är den ett nyttodjur. En motivering som passar tanken bakom majblomman bra.

Över 80 000 barn i hela landet säljer majblommor varje år. Många köper blomman för att stödja barnhjälpsorganisationen som ligger bakom, medan andra köper den helt enkelt för att den är fin. Blomman pryder sin plats på jackan från H&M likväl som på ryggsäcken eller som bildekal. Att varje år ge den nya färger är ett smart drag som lockar till fler köp – och till mer pengar till organisationen.

1940 års majblomma var krämfärgat gul med en röd mitt och ända fram till 1955 var bladen i samma färg eller åtminstone ton i ton. 1955 ser blomman ut som en vitsippa med vita kronblad, gröna blad bakom och en gul mitt. Efter det blev det vanligare att ha trefärgade blommor, även om de tvåfärgade återkommer med jämna mellanrum. 2007, vid hundraårsjubileet, var blomman enfärgat blå med en lite ovanlig guldprick i mitten.

Majblomman som organisation arbetar mot barnfattigdom och ger bidrag till familjer med barn under 18 år som behöver pengar till att köpa glasögon eller till exempel till fritidsaktiviteter som de annars inte hade haft råd med. Den säljs förutom i Sverige också i Finland, Estland och Norge.