Genus och design

Har du tänkt på att bilder, media, konst och design bär med sig olika budskap om genus? De berättar om hur kvinnor och män är eller bör vara, utan att vi alltid tänker på det. Det är något designers bör vara uppmärksamma på så att de inte omedvetet reproducerar stereotyper när de designar nya produkter eller trycksaker. Oavsett hur medveten man är kan det vara svårt att helt frigöra sig från de mönster och förväntningar som finns i samhället. Därför är det bra för de som arbetar med design och formgivning att kontinuerligt lyfta frågor om genus för att kunna se sig själva och sin roll med andra ögon.

Tomas Gunnarsson är fotograf och blev uppmärksam på hur stereotyper reproduceras när han arbetade för tidningar riktade till män som är intresserade av teknologi och upptäckte att kvinnorna i tidningens bilder objektifierades. I dag föreläser han gärna för fotografer och designstudenter om ämnet. Han ber dem att göra en enkel övning för att uppmärksamma problemet, nämligen att byta kön på personen i annonsen eller trycksaken de arbetar med. Hur ser det ut om man byter ut kvinnan mot en man som också han har huvudet på sned, fotas lite uppifrån och ler försiktigt? Många reagerar på att det ser fel eller rentav löjligt ut. Först då blir de medvetna om att kvinnor och män porträtteras olika och används på olika sätt i till exempel annonser.

Det här gäller inte bara i bilder utan även när det kommer till design av prylar. Tänker sig designern en kvinnlig eller manlig användare av produkten och i såna fall hur påverkas användaren av det vid formgivningen? Har borrmaskinen typiskt manliga attribut och färger och får köksredskapen mjuka former och kvinnligt kodade färger? Tomas Gunnarsson menar att det är bra att designers reflekterar över sådana här frågor i sitt arbete.